Защо българска фирма?

Защото, ако си откриете българска фирма , данък печалба на тази фирма ще е 10 %. От моя опит , мога да кажа, че в други страни от Европейския съюз този данък е по -висок,…

Да регистрирам ли доброволно новооткритата си фирма по ЗДДС или не?

Това зависи от дейността, както и от сделките, които осъществява фирмата. В някой случаи, ако фирмата не отговаря на условията за задължителна регистрация по ЗДДС, не е изгодна доброволната такава. Това ще Ви спести данъци….

Как да изберете счетоводителя си?

Преди всичко е важно да можете да се доверите на своя счетоводител. Важно е да работите с човек, който ще Ви разясни какво предстои и/или какви са последиците от дадено действие или бездействие.

Кога е време да се свържа със счетоводител?

Ако имате идея за бизнес… Свържете се със счетоводител преди да откриете фирмата си. Счетоводителят ще Ви насочи,  каква правна форма на фирма (ЕООД, ЕТ , свободна професия ) да изберете т. е. коя би…