Кога е време да се свържа със счетоводител?

Ако имате идея за бизнес…

Свържете се със счетоводител преди да откриете фирмата си. Счетоводителят ще Ви насочи,  каква правна форма на фирма (ЕООД, ЕТ , свободна професия ) да изберете т. е. коя би била най-подходяща за Вас. Освен това ще Ви обясни какви разходи ще имате по откриването и поддръжката на бизнеса.

Ако вече имате открита фирма…

Свържете се със счетоводител преди да започнете дейност. Така ще се запознаете с данъчните разходи и сроковете, които трябва да спазвате. Ще разберете дали бизнесът Ви се нуждае постоянно от счетоводител или само в определени периоди от годината.

Ако вече имате открита и работеща фирма…

Вие вече трябва да имате счетоводител,  на който да можете да разчитате. Ако имате колебания и вече не можете да разчитате на настоящия си счетоводител—винаги може да се свържете с мен.

Предоставям данъчни консултации и счетоводни услуги за малък и микро бизнес. Това което предлагам на моите клиенти е: коректност и прецизност в работата, но преди всичко индивидуален подход, важен за постигането на техните цели. Моята основна цел е да осигурявам полезна информация, която да Ви спестява пари!