Абонаментни Счетоводни Услуги

Подходящи са за фирми с ежемесечна необходимост от счетоводно обслужване.

Това са фирми и лица, които са :

 • регистрирани по ДДС
 • с търговска дейност, дори и да не са регистрирани по ЗДДС
 • фирми с персонал, дори и да не са регистрирани по ЗДДС
 • фирми, чиито собственици искат някой текущо да  следи за данъчните дела на фирмата.
  Пример: фирма не регистрирана по ЗДДС,  но чиито приходи на месец се движат около 4000 лв. и повече. Счетоводителят ще проследи кога се достига оборот за задължителна регистрация по ЗДДС и ще подаде всички необходими документи, спазвайки всички срокове за това.  Глобата за неспазване на срокове е между 500 и 1000 лв.

Абонаментното счетоводно обслужване е съвкупност от еднократни счетоводни услуги и други услуги. Месечната абонаментна такса се договаря предварително. Тя зависи от:

 • броя на документите, които ще се обработват;
 • дейността на фирмата—услуги, търговия;
 • наличието или липсата на регистрация по ЗДДС;
 • наличието или липсата на сделки с контрагенти от ЕС или други страни;
 • броя на наетите на трудов договор лица,  броя на самоосигуряващите се лица;
 • колко време отнема за обработката и съставянето на документите на клиента
 • други фактори, като например—носенето на документи до адрес на клиента, електронно банкиране и т.н.

ЦЕНИ

За фирми нерегистрирани по ЗДДС

  Брой документи   Услуги   Търговия
  до 50 броя 70,00     90,00
  от 51 до 100 броя 90,00   130,00  
  над 100 брояпо договаряне   по договаряне  

За фирми регистрирани по ЗДДС

  Брой документи   Услуги   Търговия
  без дейност/ със спряна дейност   60,00   60,00
  до 50 документа   150,00 180,00 
  от 51 до 100 документа   180,00   220,00
над 101 документа по договаряне   по договаряне  

Забележка: Обявените цени са: месечни, в лева и не са крайни.

За брой документи се броят: приходни, разходни фактури, счетоводните записвания от движенията по банковите сметки на фирмата. Освен обработката на документи цената включва и:

 • Поддръжката на персонал и/или самоосигуряващо се лице от общо двама души – съставяне на необходимите документи(ведомости, платежни и др.) подаване на декларации и справки към съответните компетентни органи, при спазване на всички срокове.
 • Годишно счетоводно приключване, съставяне и подаване на всички отчети, справки, документи и декларации в срок към съответните институции
 • Консултиране и насочване по данъчно -осигурителни въпроси, касаещи съответната фирма и дейност
 • Периодично напомняне за наближаващи данъчни и осигурителни крайни срокове
 • Калкулиране на финансовия резултат на фирмата един път в рамките на текущата календарна годината в период различен от: 01.01 до 30.04. Това е с цел да се проследи печалбата на фирмата.

При наличие на персонал и/или самоосигуряващо се лице, общо повече от двама, цената се увеличава с по 15,00 лв. за всеки следващ. При наличие на сделки с клиенти и/или доставчици от Европейски съюз и други страни , цената се увеличава с поне 50,00 лева.
Според необходимостта на клиента, биха могли да се прибавят и други услуги, които се калкулират към цената . В посочените цени не са включени евентуални данъчни проверки/ревизии, както и проверки от други компетентни органи. Тъй като е възможно да не възникнат такива, няма смисъл от предварително утежняване на цената. Проверките/ревизиите се заплащат отделно и се калкулират, според извършената от нас работа, и ангажимента, който имаме към клиента.

Цените не се влияят от оборота, който прави вашата фирма. Защо е така? Цените се определят единствено и само от извършената от нас работа, и договорената от нас ангажираност към съответната фирма.

Без дейност/със спряна дейност: Това са фирми без разходни и приходни фактури, без движения по банковите сметки, без служители и със спряно самоосигуряване поне за три последователни месеца. Не са без дейност фирми, които нямат приходи, но имат разходи, и/или движение по банковите сметки през един или два месеца от общо три.