Други Услуги

Услуги, свързани с Търговски регистър

 • Съставяне на документи за регистрации на фирми—ЕТ, ООД, ЕООД и др.
 • Съставяне на документи за промяна на управител/и-собственик или на някакво обстоятелство на ЕООД, ООД
 • Публикуване на ГФО по електронен път, съответно подготовка на документите за това.

Съставяне на документи

 • Съставяне на Баланс, ОПР и други справки за банкови и други институции, различни от НАП, НСИ и Търговски регистър
 • Договори за наем
 • Протоколи
 • Съставяне на индивидуални справки и калкулации за нуждите на бизнеса
 • Договор за покупка
 • Договор за изработка
 • Превод на счетоводни документи от и на испански език.

Допълнителни услуги

 • Събиране на документи от обектите на клиентите   
 • Електронно банкиране
 • Проучване на информация, която не е данъчна и осигурителна