Други Услуги

Услуги, свързани с Търговски регистър

  • Съставяне на документи за регистрации на фирми—ЕТ, ООД, ЕООД и др.
  • Съставяне на документи за промяна на управител/и-собственик или на някакво обстоятелство на ЕООД, ООД
  • Публикуване на ГФО по електронен път, съответно подготовка на документите за това.

Съставяне на документи

  • Съставяне на Баланс, ОПР и други справки за банкови и други институции
  • Договори за наем
  • Протоколи
  • Съставяне на индивидуални справки и калкулации за нуждите на бизнес
  • Договор за изработкa

Допълнителни услуги

  • Събиране на документи от обектите на клиентите   
  • Електронно банкиранe