Еднократни Счетоводни Услуги

Те са подходящи за:

 • хора упражняващи свободни професии
 • самоосигуряващи се лица,  
 • фирми които нямат нужда от постоянно счетоводно обслужване -например фирми нерегистрирани по ЗДДС, които нямат персонал
 • физически лица
 • консултациите са подходящи за всички заинтересовани

Еднократните счетоводни услуги са:

 • Данъчни и осигурителни консултации
 • Консултации относно облагането с данъци, декларирането, както и сроковете за това, на български фирми, извършващи услуги и търговия на територията на Европейски Съюз
 • Подаване на регистри по ЗДДС
 • Съставяне и подаване на декларации за осигуряване
 • Съставяне на фактури и справки
 • Съставяне и подаване на Годишни Данъчни Декларации на физически и юридически лица
 • Съставяне и подаване на годишни осигурителни деклрации
 • Съставяне  и подаване на статистически и счетоводни отчети
 • Съставяне и подаване на тримесечни данъчни декларации
 • Коригиране на данъчни декларации на физически и юридически лица

Цени

Цените на консултациите се определят индивидуално и зависят от времето което сме отделили за да отговорим на Вашите въпроси.

Съставяне и подаване на декларации за осигуряване – по 15,00 лв. на човек
Съставяне и подаване на годишни осигурителни декларации – по 20,00 лв. на човек

Подаване на регистри по ЗДДС , съставяне на фактури и справки, съставяне и подаване на Годишни Данъчни Декларации на физически и юридически лица, съставяне  и подаване на статистически и счетоводни отчети, съставяне и подаване на тримесечни данъчни декларации, коригиране на данъчни декларации на физически и юридически лица -ЦЕНИТЕ НА ТЕЗИ УСЛУГИ СЪЩО СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ИНДИВИДУАЛНО И ЗАВИСЯТ ОТ: броя документи, който ще се обработят, броя приложенията в Данъчната декларация, или броя на разделите в отчетите, които ще се попълнят, или общо колко време сме отделили за това