Счетоводни Услуги


Счетоводните услуги, които предлагаме са подходящи за фирми с ежемесечна необходимост от счетоводно обслужване.

Това са фирми и лица, които са :

 • регистрирани по ДДС
 • с търговска дейност, дори и да не са регистрирани по ЗДДС
 • фирми с персонал и самоосигуряващ се собственик/собственици
 • фирми, които нямат регистрация по ЗДДС, но чиито собственици искат някой текущо да  следи за данъчните дела на фирмата.
  Пример: фирма не регистрирана по ЗДДС,  но чиито приходи на месец се движат около 4000 лв. и повече. Счетоводителят ще проследи кога се достига оборот за задължителна регистрация по ЗДДС и ще подаде всички необходими документи, спазвайки всички срокове за това.  Глобата за неспазване на срокове е между 500 и 1000 лв.

Счетоводни услуги са:

 • Подаване на ежемесечни декларации и регистри по ЗДДС
 • Съставяне и подаване на ежемесечни декларации за осигуряване
 • Съставяне на платежни документи, фактури и справки
 • Съставяне и подаване на Годишни Данъчни Декларации на физически и юридически лица
 • Съставяне и подаване на годишни осигурителни декларации и справки
 • Съставяне  и подаване на статистически и счетоводни отчети
 • Съставяне и подаване на тримесечни данъчни декларации
 • Данъчни и осигурителни консултации
 • Консултации относно облагането с данъци, декларирането, както и сроковете за това, на български фирми, извършващи услуги и търговия с клиенти и доставчици от Европейски Съюз
 • Калкулиране на финансовия резултат на фирмата – печалба или загуба, финансов анализ на числата